Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Om Boskov

Boskov er et botilbud til psykisk syge, som har generelle indlæringsvanskeligheder og derfor har svært ved at begå sig på egen hånd i samfundet.

Formålet hos Boskov er at hjælpe og træne beboernes mentale og sociale færdigheder, så de får et så godt og normalt liv som muligt, samt udvikler sig og bliver selvhjulpne, evt. med henblik på at flytte i egen bolig.

Vi har plads til 18 beboere, som er opdelt i en unge og en voksen-afdeling. Pt. er der 12 i ungeafdelingen og 6 i voksenafdelingen.

Vi er godkendt af Socialtilsynet Frederiksberg.
 

Et hjem til den individuelle beboer

Som beboer hos os bliver man en del af et botilbud, der er fuldt integreret i samfundet. Det betyder, at den enkelte beboer får egen privat bolig i et trygt boligkvarter, hvor der er fokus på selvbestemmelse, personlig udvikling og socialt fællesskab med ligesindede.

Via forskellige pædagogiske metoder er beboeren desuden sikret en inkluderende, anerkendende og relationsskabende udvikling samt støtte, der styrker færdigheder og kompetencer – både i privat og erhvervsmæssigt øjemed.
 

Værdier med beboeren i centrum

Med målsætningen om et godt liv, og med afsæt i botilbuddets pædagogiske metoder, har vi fokus på 4 primære værdier; tryghed, selvbestemmelse, personlig udvikling og fleksibilitet.

Tryghed skabes blandt andet gennem det trygge og sociale miljø. Selvbestemmelse lader den enkelte beboer træffe egne beslutninger og få medindflydelse på forhold, der vedrører deres eget liv. Personlig udvikling er i fokus, og gennem udviklingsplaner, netværk og medindflydelse stimuleres beboeren både fysisk og psykisk. Fleksibilitet prioriteres – både hvad angår tidsplaner, tilgængelighed og individuel støtte i det daglige arbejde, og er desuden med til at give en øget tryghed hos den enkelte beboer.
 

Fonden Boskov – et botilbud til psykisk syge

Hos Boskov finder du et botilbud til psykisk syge drevet på erfaring, medmenneskelighed og et højt ambitionsniveau. Blandt de ansatte er:
  • En daglig leder
  • En udviklingskonsulent
  • Pædagoger
  • Psykolog
  • Sygeplejerske
  • Kvalificerede vikarer
  • Rengøringshjælp
  • Samt administrativt personale
Tilsammen udgør vi kernen af Boskov, og som beboer får man blandt andet glæde af vores kompetencer inden for socialpædagogik, jura og økonomi.

Ønsker du at vide mere, om vores botilbud til psykisk syge, er du velkommen til at kontakte os på telefon 24 84 03 55 eller via mail info@fondenboskov.dk. Du kan også benytte dig af kontaktformularen, som du finder her på siden.


Botilbud siden 1985.

Medlem af Landsforeningen af Opholdssteder - LOS

Godkendt at Socialtilsynet


 
 Kontakt os
Kontakt os med spørgsmål eller lignende på telefon 24 84 03 55, eller via formularen herunder:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk