Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Visitation

I forbindelse med indflytning lægger vi vægt på, at du får en tryg opstart i de nye omgivelser.
I løbet af den første måned, vil der derfor være ekstra personale omkring dig, som bistår med introduktionen til medarbejdere, beboere, boligen, nærmiljø m.v.
Introduktion til andre beboere vil finde sted første gang du deltager i et klub arrangement, hvilket vil ske inden for den første uge eller alternativt inden du flytter ind.
Medarbejderen opstiller aktivitetsplanen for indflytning og er behjælpelig med udfyldelse af flyttepapirer, valg af læge, aftaler vedrørende dagbeskæftigelse, medicin m.v.
Inden for de første 3 mdr., vil du også få tildelt en støtte/kontakt person, som er den, der oftest vil komme på hjemmebesøg hos dig.
 

Procedure for visitation

 Visitationen vil typisk begynde med, at kommunens sagsbehandler og/eller du selv vil finde botilbudet på vores hjemmeside eller Tilbudsportalen med henblik på at vurdere om tilbudet er egnet i det pågældende tilfælde.

Hvis tilbudet findes relevant, kontaktes vi for at undersøge om vi har plads og eventuelt få uddybende forklaringer.
 
Har vi det, påbegyndes processen med at afdække, om vi kan opfylde dine behov, om du synes om botilbudets ydelser, personale, bolig, beboere og nærmiljø samt om vi kan opfylde den anbringende kommunes krav.
 
Dette foregår normalt ved at vi får tilsendt papirer med info om dig, så vi kan vurdere om du passer ind i målgruppen. Derefter besøger sagsbehandler og dig Boskov for at tale med personalet. Nærmeste pårørende er også velkomne til at deltage.
 
På mødet afdækkes dine krav og forventninger til botilbudet og botilbudets krav og forventninger til den dig, samt de økonomiske konsekvenser for såvel dig som anbringende kommune.
 
Mødets dagsorden vil typisk være:
 1. Præsentation af mødets deltagere
 2. Kommunens sagsbehandler informerer om baggrunden for henvendelsen.
 3. Du fortæller om sig selv, din livshistorie, sygdom og hidtidige behandling samt behovet for hjælp til dagligdagens opgaver, økonomi, medicin osv.
 4. Botilbudet beskriver den forventelige dagligdag, herunder den daglige hjælp, dagbeskæftigelse, sociale aktiviteter, beboerinddragelse, de økonomiske forhold og de krav, der stilles til dig i form af samarbejde med personalet, dagbeskæftigelse, medicin, rusmidler og alkohol
               Desuden introduceres noget af personalet.
               Endelig foretages en rundvisning af eventuel bolig, nærmiljø og andre faciliteter.
   
  Hvis du ønsker det, kan du deltage i en af de sociale aktiviteter og herved møde beboere inden endelig beslutning tages.
   
  Når denne informationsudveksling har fundet sted, overvejer alle parter om processen skal fortsætte.
  Når alle parter er tilfredse med grundlaget, udarbejder botilbudet et udkast til en indskrivningsaftale..
  Når aftalen er underskrevet af den anbringende kommune, kan indflytningen påbegyndes. Den anbringende kommune skal desuden udarbejde og vedlægge en handleplan.
    

  Indflytning


  I forbindelse med den praktiske indslusning, har vi udarbejdet en standard aktivitetsplan med følgende områder:
 
 1. Aftaler
 2. Adresseflytning
 3. Lejlighed
 4. Introduktion
 5. Økonomi
 6. Læge, tandlæge m.v.
 7. Medicin
 8. Stamdata
 9. Ugeplan
 10. Udviklingsplan
   
  Aktivitetsplanen indeholder de aktiviteter, der skal besluttes og gennemføres i indflytningsperioden, der normalt tager ca. en måned.
  Den endelige aktivitetsplan for indflytningsforløbet udarbejdes af botilbudet i samarbejde med dig de første 1-2 uger efter indflytning.
  I forbindelse med indflytningen, er det som udgangspunkt dit ansvar, at ejendele ankommer til den nye bolig, alt afhængig af din tilstand og boform. Herefter vil vi hjælpe med at stille tingene på plads i boligen, som vil være istandsat og rengjort inden indflytning.
   
  Er du på kontanthjælp, vil vi kontakte Jobcenter Gladsaxe hurtigst muligt for at aftale møde vedrørende dagbeskæftigelse.
 Kontakt os
Kontakt os med spørgsmål eller lignende på telefon 24 84 03 55, eller via formularen herunder:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk