Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Værdigrundlag

Vore vigtigste værdier er tryghed, selvbestemmelse, personlig udvikling og fleksibilitet.

Disse værdier har vi fundet frem til, dels ud fra målsætningen om et godt liv og dels med udgangspunkt i vore pædagogiske metoder, nemlig den anerkendende pædagogik og recovery.
 

1. Tryghed

Et godt liv med en høj grad af livskvalitet, kræver at man færdes i trygge omgivelser i sin hverdag.
 

Vi giver beboerne tryghed, ved at være forudsigelige og tilgængelige hele døgnet. Vi tilbyder beboerne trygge personlige relationer til et stabilt og tillidsfuldt personale og ved at tilbyde egnede og velholdte boliger i et trygt socialt miljø.
 

2. Selvbestemmelse

At tage beboerne med på råd for at give dem ansvar, er med til at styrke deres selvværd.
Et bedre selvværd er med til at øge muligheden for et godt liv med en høj grad af livskvalitet.
 
Vi lader den enkelte beboer råde over sit eget liv ved i meget høj grad at lade den enkelte tage egne beslutninger vedrørende egne forhold.
Da det er beboerne, der bedst kender deres ønsker og behov, mener vi, at det er vigtigt og relevant at de selv får indflydelse på diverse beslutninger, som vedrører deres liv.
Når beboerne oplever, at der bliver lyttet til dem og vi anerkender deres ideer og ønsker, mener vi, at det er med til at motivere dem til nemmere at realisere deres mål.
Selvbestemmelse udøves blandt andet ved deltagelse i månedlige beboermøder.

 

3. Personlig udvikling

Den enkeltes personlige udvikling trives bedst når beboeren føler sig tryg med et stort råderum, der skabes som beskrevet ovenfor. Vi tror på, at alle mennesker kan og vil udvikle sig og at oplevelsen af at udvikle sig har afgørende betydning for livskvaliteten og et godt liv.
 

Vi anvender udviklingsplaner for hele tiden at sætte nye mål for den enkelte beboers udvikling. Desuden anvender vi også resultatdokumentation, hvor vi går i dybden med nogle af udviklingsmålene.

Som personale må vi også i stigende grad udvikle os fagligt som personligt. Derfor lægger vi vægt på at udvikle vores kompetencer igennem eksempelvis kurser, uddannelse og supervision.
 

4. Fleksibilitet

Tryghed, selvbestemmelse og personlig udvikling varierer fra person til person, hvorfor støtten skal gives individuelt på forskellige måder og på forskellige tidspunkter.
Personalet er derfor fleksibelt i det daglige arbejde og kan om nødvendigt ændre tidsplan og arbejdstid på stedet.
I Boskov er der mulighed for i nødstilfælde at få fat på personale på alle tider af døgnet og vi prioriterer beboernes ønsker og behov højt, hvis de har brug for støtte eller hjælp.
 
 Kontakt os
Kontakt os med spørgsmål eller lignende på telefon 24 84 03 55, eller via formularen herunder:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk