Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Udvikling af sociale kompetencer

Sociale kompetencer kan trænes og udvikles. En beboer på Boskov er ikke altid udstyret med den bedste sociale formåen, og ofte oplever han/hun at have svært ved at indgå i sociale fællesskaber.

Derfor vægter vi de sociale relationer højt og stræber efter en udvikling af de sociale kompetencer. Både i forhold til andre beboere, familie, venner og personale.

Relationer til andre mennesker bidrager til:
  • Udvikling af sociale kompetencer
  • Styrket gruppefølelse
  • Styrket selvfølelse
  • Styrket identitetsfølelse (som følge af samhørigheden i en gruppe).
  • Udvikling af samarbejdsevner.

Farvel ensomhed og isolering

Psykisk sindslidende har ofte ikke udviklet de sociale kompetencer, som gør dem i stand til at leve sig ind i andres situation, hvorfor deres adfærd tidligere har bragt dem på kant med den sociale gruppe.

Vi træner selvindsigt og empati hos beboere, der mangler de basale sociale forudsætninger. Gennem træning overvinder den enkelte beboer sit sociale handicap og undgår ensomhed og at isolere sig selv fra andre mennesker.
 

Socialt fællesskab med ligesindede

Mere konkret trænes beboeren i at omgås andre mennesker, at acceptere andres meninger, holdninger og adfærd. Beboeren støttes endvidere i sin soignering, den almene dannelse omkring måltider, at tale ordentligt til andre med mere.

Ved udvikling af sociale kompetencer sørger vi desuden for at engagere den enkelte beboer i fælles arrangementer såsom; restaurantbesøg, teater- og biografture, weekendture, sociale aftener osv., så han/hun lærer de normer at kende, som gælder her.
 

Relationer fremfor diagnoser

Diagnoser er nyttige, men de ændrer sjældent ved den enkelte beboers situation. Derfor arbejder vi ud fra mantraet om, at vi har med mennesker at gøre – ikke sygdomme. Vi skaber på denne måde relationer fremfor diagnoser, hvilket er til stor gavn ved udviklingen af de sociale kompetencer.

Som beboer hos Boskov, vil man opleve at få gode relationer til personalet. Vi har fokus på at være gode rollemodeller, som engagerer sig i den enkelte beboer samt dennes ønsker og behov. Vi finder derfor frem til det bedste match mellem beboer og pædagog, og giver os tid, når der er brug for os.

Målet er at bringe beboeren på social omgangshøjde med andre samt at skabe nye, værdifulde netværk.
 Kontakt os
Kontakt os med spørgsmål eller lignende på telefon 24 84 03 55, eller via formularen herunder:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk