Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Recovery

Hos Boskov har vi fokus på at fremme den psykisk syge borgers mulighed for at komme sig. Det gør vi blandt andet ved at være lyttende, omfavnende, støttende, accepterende, åbne og anerkendende.

En pædagogisk metode, som bruges i det daglige arbejde er Recovery, som møder den enkelte beboer, der hvor han/hun er.
 

Individuel behandling og personlig udvikling

Recovery hjælper beboeren med at komme sig efter en alvorlig psykisk lidelse. Inden for Recovery-tankegangen er der flere metoder, der kan tages i brug.

Dem, vi hos Boskov finder relevante og inkorporerer i dagligdagen, er blandt andet:
 • Netværk
 • Interaktion i hverdagen
 • Og accept og tillid.
 

Netværk

Ingen brugere kommer sig alene. Alle har brug for et netværk og gensidige relationer med familie, pårørende, venner og professionelle.

Derfor vil enhver beboer hos Boskov opleve en styrkelse af det sociale netværk, hvilket har en forebyggende og behandlende effekt og derfor mindsker behovet for medicinering. Som beboer får man altså styrket kontakten til sit netværk samt skabt nye relationer.

I Boskov gør vi meget ud af den gode kontakt til familien. Det gør vi blandt andet gennem invitationer til fødselsdage, pårørendedage, årlige møder om udviklingsplaner samt andre mærkedage. Derudover ser vi familien som samarbejdspartnere, hvor vi i fællesskab skal skabe gode forudsætninger for den enkelte beboers proces med at komme sig.

Vi har desuden et tæt samarbejde med arbejdspladser og væresteder i den enkelte beboers netværk.

 

Interaktion i hverdagen

Har en beboer noget meningsfuldt at beskæftige sig med i hverdagen – en tilknytning til arbejdsmarkedet eller anden form for beskæftigelse – vil han/hun opleve at få højere selvtillid og selvværd. Beboeren oplever at være betydningsfuld og får mulighed for at danne flere relationer og udvide sit sociale netværk.

Beskæftigelse er på denne måde en central faktor i Recovery-metoden og et krav for at blive beboer hos Boskov. Den enkelte beboer opfylder naturligvis kravet om dagbeskæftigelse, så det passer til eksisterende behov og ressourcer. Det kan være beskæftigelse i form af:
 • Beskyttet værksted
 • Aktivitets- og Værested
 • Praktikplads
 • Job med løntilskud
 • Fleksjob
 • Uddannelse.
 

Accept og tillid

Det er af stor vigtighed, at beboerne har tillid til de mennesker, som hjælper dem. Det gælder både de professionelle, familie og venner. Som en del af Recovery-metoden sørger vi derfor altid for at pleje relationen til den enkelte beboer.

Det er vigtigt, at beboeren føler sig accepteret og respekteret. Er selvværdet ikke som det burde være, gør vi vores for, at beboeren føler sig værdsat og betydningsfyld og altså ikke ensom eller isoleret.

I Boskov er der mulighed for at få fat på personalet på alle tider af døgnet, så der er altid garanti for personlige og værdifulde besøg. Vores personale står derfor altid klar, hvis en beboer har akut behov for hjælp. Her er alle i trygge hænder, og vi bekymrer os om den enkelte beboeres ve og vel.

Vi prioriterer beboernes ønsker højt og leverer altid den fornødne støtte eller hjælp. Vi går således aldrig på kompromis med beboernes behov eller velfærd, men går gerne den ekstra mil for den enkelte.

 

Andre faktorer i Recovery-processen

Der er selvfølgelig også andre områder inden for Recovery, som er vigtige, når beboeren skal komme sig. Dem, vi efterlever, er desuden:
 • At møde beboeren med den klare forventning om, at han/hun kan og vil komme sig
 • At være anerkendende og udvikle gode relationer med beboeren
 • At inddrage beboernes egne erfaringer og præferencer
 • At gøre ting sammen med beboeren og ikke for beboeren
 • At være fleksibel i forhold til metoder, da alle beboere er forskellige
 • At erkende, at det kræver handling fra beboeren selv.
 Kontakt os
Kontakt os med spørgsmål eller lignende på telefon 24 84 03 55, eller via formularen herunder:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk