Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Målgruppe

 
 
Ungeafdelingen er specielt udviklet til unge i aldersgruppen 18-30 år med en psykisk diagnose, herunder eksempelvis personer med skizofreni, ngst, personlighedsforstyrrelser, ADHD eller lignende.

Denne målgruppe dækker over en gruppe af borgere med meget forskelligartede og ofte komplekse og sammensatte problematikker af både psykisk og social karakter, som indebærer betydelige funktionsnedsættelser hos den enkelte.
 
Vi modtager ikke misbrugere, dog er vi åbne overfor tidligere misbrugere som ønsker at komme ud af deres misbrug og som har været eller er i behandling.

Vi har også beboere med selvskadene adfærd, men dette vil ikke være den primære visitationsårsga, men en yderligere problemstilling hos den enkelte.

Generelt skal man leve op til følgende forventninger, hvis man skal bo i Boskov:
 
  • Man indtager sin medicin, hvis dette er ordineret.
  • Man har en form for dagbeskæftigelse minimum 2 gange om ugen (Uddannelse, skånejob, Aktivitets og værested eller lignende). Andet kan aftales i særlige tilfælde. ((Denne forventning gælder ikke §108 borgere)
  • Man indtager ikke euforiserende stoffer og man skal tage antabus, hvis vi vurderer at man drikker for megen alkohol.
  • Man samarbejder med personalet ved hjemmebesøg. Det betyder at man åbner op for personalet og deltager aktivt i de praktiske opgaver der vil være på hjemmebesøget.
  • Man accepterer at få hjælp til økonomien, hvis ikke man selv kan styre det.
 
Vi har ikke døgnbemanding og beboerne skal derfor kunne klare sig selv i aftentimerne og om natten. I nødstilfælde kan personalet dog kontaktes om aftenen og om natten og være fysisk til stede på kort tid.
 Kontakt os
Kontakt os med spørgsmål eller lignende på telefon 24 84 03 55, eller via formularen herunder:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk