Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Kognitiv miljøterapi

 

Kognitiv miljøterapi er en aktiv, struktureret og problemorienteret behandlingsform. Den giver beboeren mulighed for at finde alternativer til uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og udvikle nye færdigheder. Der fokuseres på beboerens tanker og følelser, hvorved beboeren igennem omstrukturering og refleksion vælger anden adfærd og efterhånden kan mestre vanskelige situationer.

Typisk fokuseres der på aktuelle vanskelige situationer, som fremprovokerer angst, aggressivitet eller depressive og psykotiske symptomer. Man kan med fordel benytte kognitive modeller til at sætte ord på krop, tanker, følelser og adfærd og sætte dem i system og perspektiv. Modeller fungerer som en fælles forståelsesramme, vi kan betragte problematikken ud fra. Med denne forståelsesramme kan vi sammen finde ud af, hvad det lige præcis er for tanker, følelser, kropslige signaler og handlinger, der udløses i de kritiske situationer. Herved får vi et samlet og overskueligt billede af reaktionsmønstrene, hvilket gør det muligt at identificere, hvad der skal arbejdes med.

Ud fra denne viden tilrettelægges en plan, der har som mål at ændre på beboerens vurdering af de svære eller angstprovokerende situationer samt styrke vurderingen af sig selv og sine muligheder for at klare situationerne. Heri indgår ofte praktiske øvelser med det formål at udfordre de negative antagelser i de konkrete situationer og øve sig i at være i situationerne, der tidligere har været undgået eller man har haft svært ved.

 Kontakt os
Kontakt os med spørgsmål eller lignende på telefon 24 84 03 55, eller via formularen herunder:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk