Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd
Den Motiverende Samtale

I Boskov er personalet uddannet i metoden Den Motiverende Samtale. Metoden er en samtaleteknik hvor målet er, at vi som professionelle rådgivere frembringer beboernes indre motivation og igennem en ligeværdig dialog, taler ind i beboernes egne argumenter for forandring. I Boskov giver det ikke altid mening at anvende metoden som en faststruktureret samtaleteknik, men det er først og fremmest selve ånden i metoden der dominerer de støttende samtaler mellem medarbejdere og beboere. Ånden i Den Motiverende Samtale tager sit afsæt i menneskers autonomi og selvbestemmelse og det, at vi som rådgivere kan støtte og frembringe motivation og forandringsudsagn, men at det i sidste ende er beboernes egen proces og deres valg om hvorvidt forandring skal ske.

Når vi som professionelle rådgivere anvender metoden, har vi særligt fokus på at støtte håbet om forandring; møde beboeren med empatisk forståelse i en ligeværdig dialog; stille åbne spørgsmål og undgå den såkaldte ”ordnerrefleks”; lytte reflekteret og undersøge beboerens ambivalens; undgå konfrontation og modstand; undgå at have for travlt i samtalen og have fokus på planlægning og forandring for tidligt;  sætte fokus på beboerens værdier og ressourcer; fokusere og spørge ind til forandringsudsagn og frem for alt være anerkendende i relationen.
Beboerne i Boskov står ofte overfor udfordringer hvor enten egne eller andres mål og ønsker for dem, virker uoverskuelige eller umulige at arbejde med og opnå. Det er i disse situationer at Den Motiverende Samtale er meget meningsgivende og hvor vi som medarbejdere kan hjælpe og støtte beboerne ud af deres ambivalens og styrke deres tro på egne evner til at lykkes.
 
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk