Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Den koordinerende rolle

Som beboer i Boskov får man en kontaktperson, som har den koordinerende rolle i forhold til den helhedsorienterede indsats. Kontaktpersonen er tovholder på diverse sagsforløb for beboeren og sikrer kontinuitet og sammenhæng i dennes liv.

Den koordinerende rolle betyder at vi er bindeled imellem beboeren og offentlige instanser som psykiater, jobcenter, kommune, bank, med videre. Det kan også indebære at vi er bindeled imellem beboer og pårørende, arbejdsgiver, uddannelsessteder og lignende.

Dette skal medvirke stabilitet og tryghed for borgeren, som er vigtige parametre i forhold til dennes udvikling.
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk