Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Dagbeskæftigelse

Mange unge vil ikke være afklaret med hensyn til uddannelse og beskæftigelse.

Vi kan derfor tilbyde at hjælpe den unge i gang med et uddannelsesforløb eller med at finde et arbejde, f. eks. flexjob, job med løntilskud, beskyttet beskæftigelse, praktikforløb eller andet. Dette gøres i samarbejde med de professionelle aktører.

Vi tror på, at mennesket har det bedst med at skulle et eller andet om dagen, da vi tror på, at det giver et større indhold i livet at være beskæftiget. Det er med til at udvikle beboerne og er også et led i at komme sig ifølge recovery tankegangen, som vi anvender.

Vi anser det for meget vigtigt, den unge har en dagbeskæftigelse, da det giver højere selvværd, socialt samvær og mulighed for opbygning af netværk.

Vi har et godt samarbejde med Gladsaxe Jobcenter, som de typisk bliver tilknyttet, når de flytter ind i Boskov. Derudover har vi et godt netværk af foreninger, virksomheder, institutioner og butikker, hvor der er mulighed for at beboeren kan få en dagbeskæftigelse.


Vi forventer at man som beboer i Boskov har en dagbeskæftigelse mindst 2 dage om ugen.
 Kontakt os
Kontakt os med spørgsmål eller lignende på telefon 24 84 03 55, eller via formularen herunder:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk