Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Compassion

 

I Boskov er personale udannet i metoden “Compassion”. Compassion er en måde hvorpå vi kan rumme og give plads til egne og andres følelser, reaktioner og udfordringer. Compassion inviterer til at vi møder livet, vores eget og andres, med forståelse, venlighed og tålmodighed, i stedet for frygt og afvisning. Compassion “klæder” os på til livets svære hændelser - og lindrer smerten i svære stunder. Compassion bidrager til forståelse for os selv og andre, og er derved medskaber til sundere relationer. Compassion bidrager til oplevelse af mere varme, venlighed og åbenhed. 

Videnskabelig forskning har vist at træning i Compassion har en positiv effekt på både vores psykiske trivsel og vores fysiske helbred.

Beboerne i Boskov kan, i varierende grad, have svært ved at rumme både egne og andre følelser, reaktioner og udfordringer. Træning i Compassion bidrager til øget opmærksomhed på egen indre “kristiske stemme”, og dermed en mulighed for at ændre den, således at livet, på godt og ondt, mødes med omsorg og medfølelse. Den omsorgsfulde og medfølende tilgang bidrager til en bedre accept af, at svære følelser, reaktioner og udfordringer er en naturlig del af livet.

Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk