Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Botræning og bostøtte

Boskov er et botilbud, der tilbyder botræning og bostøtte til mennesker med sindslidelser. Som beboer har man forskellige udfordringer i hverdagen, og der vil være brug for hjælp til både sociale færdigheder og praktiske gøremål.
 

Indlæring af hverdagskompetencer

Som beboer får man blandt andet botræning og bostøtte i forbindelse med:
  • At komme op om morgenen og komme på arbejde
  • Indkøb og madlavning
  • Rengøring og tøjvask
  • Overholdelse af aftaler
  • Økonomistyring
  • Personlig hygiejne
  • Afhentning af medicin
  • Læge- og tandlægebesøg
  • Besøg hos psykiater
  • Samt meget mere.
Hvilke dele af botræningen og bostøtten, den enkelte beboer har brug for, fastlægges blandt andet ud fra en udviklingsplan, der hjælper beboeren med at få opfyldt egne ønsker og behov. Beboerens individuelle behov for støtte og vejledning er nemlig meget forskellig, hvorfor kompetencerne bliver afprøvet løbende igennem opholdet.

Vi har en klar forventning om at beboeren samarbejder med personalet omkring de praktiske gøremål på hjemmebesøgene, således at beboerne selv er med til at gøre tingene og derved udvikler sine kompetencer.

 

Personlig og professionel botræning og bostøtte

Vi hjælper beboeren på dennes vej til en selvstændig tilværelse, hvor han/hun indgår som en aktiv borger i samfundet. Det gør vi blandt andet ud fra personlig udvikling med fokus på selvværd og en relationsskabende netværksdannelse.

Sammen med beboeren afdækker vi den enkeltes ressourcer og behov for derigennem at styrke livssituationen. Det betyder, at beboeren bliver i stand til at tackle sin egen tilværelse i langt bedre grad.
 

Fritidsliv og fysisk aktivitet

Hos Boskov er fælles arrangementer og fysisk aktivitet en del af vores bostøtte, da det er med til at give beboeren et godt udgangspunkt for socialt samvær og øget fysisk og psykisk velvære.

Både vores unge- og voksenafdeling har medindflydelse på arrangementer og udflugter, hvilket opfylder den enkelte beboers behov for at blive hørt og lyttet til.

Motion i form af gåture, svømning, fitness er eksempler på nogle af de former for beskæftigelse beboeren kan tage sig til. Det er selvfølgelig op til den enkelte beboers behov og motivation, hvilken form for motion, der ønskes.
 

Botræning og bostøtte, der gavner

Med Boskovs botræning og bostøtte i forbindelse med hjemmebesøg, bliver beboeren klædt på til en dagligdag og et liv i det omkringliggende samfund. Vi giver mere af os selv til den enkelte beboer – simpelthen fordi vi tror på, at det giver det bedste fundament for tillid og tryghed og dermed læring og udvikling.

Ring på telefon 24 84 03 55 eller skriv en mail til info@fondenboskov.dk for yderligere information om vores tilbud om botræning og bostøtte.
 
 Kontakt os
Kontakt os med spørgsmål eller lignende på telefon 24 84 03 55, eller via formularen herunder:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk