Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Beboer

Voksne personer over 18 år med sindslidelse

Boskov er et botilbud for voksne mennesker med en sindslidelse, der har brug for et socialpædagogisk behandlingstilbud.
Målgruppen er voksne over 18 år med en psykisk diagnose herunder skizofrene, maniodepressive, ADHD eller lignende og sent udviklede.
 
Vi modtager ikke misbrugere, dog er vi åbne overfor tidligere misbrugere som ønsker at komme ud af deres misbrug og som har været eller er i behandling.

 

Formål for beboerne

Formålet med at bo i Botilbudet Boskov, er at du får en høj grad af livskvalitet og et godt liv og på sigt bliver så selvhjulpen, at du kan tage ansvar for dig selv og dit liv i så vid udstrækning som muligt, evt. med henblik på udflytning i egen lejlighed.
Dette arbejdes der hen imod, ved at personalet støtter op om dine styrker og ressourcer, men samtidig også støtter dig i at træne de ting, som du kan have vanskeligt ved.

Du skal kunne klare, at der ikke er personaledækning om natten.
Personalet kan dog i nøds-tilfælde kontaktes om natten, hvorfor du skal være i stand til selv at tilkalde hjælp.
 
Dagbeskæftigelse i form af Aktivitets- og værested, beskyttet værksted, praktiksted, uddannelse eller lignende er forventning til dig, når du bor i Boskov.
Det er også en forventning at du samarbejder med personalet ved hjemmebesøg med hensyn til praktiske opgaver og andre indgåede aftaler, ligesom vi lægger vægt på, at du hjælper til med borddækning, madlavning, oprydning osv. til diverse klub-arrangementer.

Det er ikke et krav, at du flytter efter en vis tid.
 Kontakt os
Kontakt os med spørgsmål eller lignende på telefon 24 84 03 55, eller via formularen herunder:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk